Actuar com a interlocutor amb totes les administracions, agents socials i institucions d’àmbit econòmic, empresarial i social, en defensa del model comercial urbà Castelloner i de les necessitats concretes dels negocis que integren l’associació.

Portar a terme accions de caràcter dinamitzador que signifiquin un impuls econòmic de l’eix comercial que representa i dels establiments associats.

Donar suport a les activitats i iniciatives dels seus socis.